×
Rozumieć. Komunikować. Łączyć.
Witam serdecznie,
jestem Maria Dziekońska - tłumaczka języka angielskiego, niemieckiego i polskiego.

Kompetencje

Tłumaczenie ustne

tłumaczenie ustne tekstu mówionego lub pisanego

Tłumaczenia symultaniczne i konferencyjne
Podczas tłumaczenia symultanicznego wykłady mówione tłumaczone są ustnie na inne języki niemal w czasie rzeczywistym
Tłumaczenie konsekutywne
Podczas tłumaczenia konsekutywnego przekład dłuższych sekwencji mowy następuje z przesunięciem w czasie po wypowiedzeniu danego tekstu na podstawie poczynionych notatek
Szeptanka albo tłumaczenie szeptane
Szczególna forma tłumaczenia symultanicznego. Tłumacz znajduje się z tyłu (lub obok) danej osoby i szeptem tłumaczy jej tekst wygłaszany przez mówcę.

Tłumaczenie pisemne

Tekst, przeważnie w formie pisemnej, przetłumaczyć pisemnie.

Tłumaczenia dokumentów
zaświadczeń, akt, świadectw - na życzenie uwierzytelnione
Tłumaczenia literackie i specjalistyczne
Artykuły, książki, dokumentacja, korespondencja sądowa, itp.
Teksty reklamowe, strony internetowe, materiały public relations
Teksty opiniotwórcze i specyficzne dla danego klienta, przetłumaczone idiomatycznie i trafnie, tak by obrazowy język w przystępny i zrozumiały sposóbn przetłumaczyć dla obcojęzycznego czytelnika

Certyfikowane kombinacje językowe.

Niemiecki ▶ Polski

Niemiecki ▶ Angielski

Angielski ▶ Niemiecki

Angielski ▶ Polski

Polski ▶ Niemiecki

Polski ▶ Angielski

Kwalifikacje

Tłumaczka języka pisanego

Egzamin państwowy dla tłumaczy języka pisanego (angielski & polski)

Tłumaczka języka mówionego

Egzamin państwowy dla tłumaczy języka mówionego (angielski & polski)

Magistra Artium

Dyplom ukończenia studiów z tytułem Magistra Artium w dziedzinie anglistyki i filologii klasycznej na Uniwersytecie Ruprechta Karlsa w Heidelbergu

Przynależność do stowarzyszeń zawodowych

Stowarzyszenie Tłumaczy Niemieckich (BDUE) Berlin-Brandenburgia oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych VKD

Zaprzysiężona tłumaczka języka mówionego i pisanego

Tłumaczka przysięgła języka mówionego i pisanego w Berlinie dla sądów i notariuszy

Specjalizacja

O mnie

Zawód tłumacza języka mówionego jest to połączenie pracy z ludźmi, wrażliwego podejścia do języków oraz przekazywanie treści i idei intelektualnych. Rozumiem moją pracę jako kluczowy element dla wymiany wiedzy i komunikacji interkulturalnej, jako budowanie mostów pomiędzy narodami, kulturami i religiami. W pracy kieruję się zasadami otwartości na innych, okazywaniu sobie wzajemnego szacunku oraz zaangażowaniu w to co tłumaczę.

Przekonajcie się Państwo sami

Maria Dziekonska

Publikacje

„Die Situation der Slowenen in Deutschland.”

»

Dziekońska, M. & M. Dziekoński 2014.
Jesenšek, Marko (Hrsg.) Slovenski jezik na stičišču več kultur. Schriftenreihe ZORA 102. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in kniževnosti. 230-250.

„Nationale Minderheiten in Osteuropa am Beispiel von Polen und Ungarn.”

»

Dziekońska, M. & M. Dziekoński 2013.
G. Gornig & A. M. Rafael (Hrsg.) Minderheitenschutz. Eine interdisziplinäre Betrachtung. Schriftenreihe Europäische Studien. Band 3. Marburg: Klages Verlag. 149-199

“Bringing up a child in two languages and two cultures: An autobiographical view.”

»

Dziekońska, M. 2013.
P. Stankovska, M. Wtorkowska & J. Pallay Individualna in kolektivna dvojezičnost. Ljubljana: Slavica Slovenica. 268- 281.

English in New York City: An empirical case study. The Northern Cities Chain Shift in New York City.

»

Dziekońska, M. 2011.
München: GRIN Verlag GmbH.
>>>

Slips of the Tongue: A Classification.

»

Dziekońska, M. 2011.
München: GRIN Verlag GmbH.
>>>